ShareThis

Thursday, May 4, 2017

Paano Labanan Ang Stress

May paraan ba para mawala ang stress? Actually wala! Yes, ano ba wala naman talagang 100 % stress free life. Ang stress ay parte ng ating buhay. Kung wala nito lalabas na boring ang buhay natin kasi walang dumarating na mga bagay na hinahamon ang pagiging matatag natin sa buhay. Pero hindi man posible ang magkaroon ng stress free life, posible naman ang mga paraan para labanan ang stress.

Dito sa video na ito masaya naming pinag-usapan ni Mang Ki ang mga paraan para labanan ang stress. Subscribe na!


0 comments:

Post a Comment