ShareThis

Tuesday, June 28, 2016

Protein: Mahalaga Sa Ating Buhok


Alam ninyo bang ang protina na nakukuha natin sa mga pagkain ay nakakatulong para maiwasan ang pagkapanot.

Ang protein kasi ay importante para sa produksyon ng cell sa ating katawan. Ang tamang galaw ng ating katawan ay dumedepende sa protina. Sa ating buhok, halimbawa na, ang protein ay nakakatulong para maging malusog ito. Ang protein ay mayroong amino acid at polypeptide na bumubuo sa keratin. Kaya't kung mataas ang keratin, magiging malago ang ating buhok.

Pero paalala na ang keratin treatment ay kinakailangang isagawa ng isang hair professional dahil may mga kemikal ito na maaari namang maging sanhi ng skin irritation at watery eyes. Sa ilang kaso, pwede rin itong makapagdulot ng ilang allergic reactions gaya ng pagkakaroon ng rashes.

Ipinagbabawal din ang keratin treatment sa mga buntis dahil kinakailangan nito ng special sulphate na may masamang epekto sa mga sangol. Mayroon din itong formaldehyde, isang importanteng kemikal na ginagamit naman sa pagmamanufacture ng mga gusali at makikita rin sa ilang household products.

Ito naman ang mga natural na pinangangalingan ng protina para sa ating buhok: Soya bean, manok, karne, nuts, gulay, isda, dairy products at beans.

Rekomendado na kumonsumo ng 1-1.5 gms per kg depende sa timbang, kasarian, at edad ng tao.


0 comments:

Post a Comment